Informacje

Uwaga zmiany taryfy opłat za ścieki i wodę

Decyzją Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie ustalono nową taryfę opłat za ścieki  i Wodę. dokument w załączniku     …

Uwaga Woda !!!

Woda z Ujęcia Publicznego SUW Witów zdatna do Spożycia!!!  W załączniku komunikat wygaszający wcześniejszą decyzje nr  4/2023   …

UWAGA WODA PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PO PRZEGOTOWANIU

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach woda z wodociągu publicznego w miejscowości Witów tymczasowo wymaga …

sprawozdanie z badań wody SUW Modrzany

W załączniku wyniki badań w formacie PDF. wyniki Badań Modrzany

INFORMACJA O OPŁATACH ZA ODBIÓR I ŚCIEKÓW I DOSTARCZANIE WODY

W załączniku w formacie PDF informacja  o opłatach za odbiór ścieków i dostarczanie wody. informcja o płatnościach

Sprawozdanie badań wody Zagaje - Zbiorniki

Sprawozdanie z badań wody z punktu poboru Zagaje - Zbiorniki SB_79411_07_2022 Zbiornik wody Zagaje Książnickie

Taryfa - woda - ścieki

Poniżej publikowana jest decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy …

Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Na terenie oczyszczalni ścieków we Włostowicach trwa inwestycja polegająca na budowie garażu dwustanowiskowego dla samochodów będących na …

Woda z wodociągu publicznego NIDA 2000 zdatna do picia

DECYZJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Busku Zdroju z dnia 19-09-2021 INFORMACJA Państwowego Powiatowego …

Komunikat-woda

Informujemy, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku - Zdroju woda pochodząca z wodociągu …

Gmina Koszyce zakończyła modernizację ujęcia wody w Modrzanach

Zakończyła się modernizacja ujęcia wody w Modrzanach. Inwestycja była możliwa dzięki pożyczce udzielonej gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony …

Inwestycje

Zakończyła się inwestycja polegająca na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszycach o mocy …

Sprawozdanie z badań wody

Sprawozdanie z badań wody z punktu poboru - budynek Oczyszczalni Ścieków Włostowice Dokument w formacie .pdf    

Sprawozdanie z badań wody

Budynek Stacji Uzdatniania Wody Modrzany Dokument badania w formacie PDF  

Zbiorniki wodne

Na zdjęciu Pionowe zbiorniki wodne- Zagaje.

Sprawozdanie z badań

Badania próbki wody - Zbiornik wyrównawczy Zagaje Kliknij aby przeczytać raport 

Komunikaty

Pij wodę z kranu - Wiesz co pijesz!