Inwestycje

Zakończyła się inwestycja polegająca na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszycach o mocy 40,50 Kwp wykorzystywanej na potrzeby własne obiektu.

Wykonawcą inwestycji była firma SOLEKTRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która wykonała instalację za kwotę 152 800,00 zł.