Ogłoszenia

Tu znajdziesz informacje i beżące ogłoszenia wydawane przez GPGK Koszyce

INFORMACJA O OPŁATACH ZA ODBIÓR I ŚCIEKÓW I DOSTARCZANIE WODY

W załączniku w formacie PDF informacja  o opłatach za odbiór ścieków i dostarczanie wody.

informcja o płatnościach

Sprawozdanie badań wody Zagaje – Zbiorniki

Sprawozdanie z badań wody z punktu poboru Zagaje – Zbiorniki

SB_79411_07_2022 Zbiornik wody Zagaje Książnickie

Taryfa – woda – ścieki

Poniżej publikowana jest decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Koszyce na okres 3 lat.

   Plik w formacie pdf

Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Na terenie oczyszczalni ścieków we Włostowicach trwa inwestycja polegająca na budowie garażu dwustanowiskowego dla samochodów będących na wyposażeniu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.10.2021 r jednakże patrząc na szybki postęp prac nie wykluczone, że inwestycja Read more

Komunikat-woda

Informujemy, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju woda pochodząca z wodociągu publicznego NIDA 2000 nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Komunikat dotyczy miejscowości Piotrowice, Przemyków, Rachwałowice, Filipowice, Malkowice, Siedliska. Dodatkowo informujemy, że dla Read more

Gmina Koszyce zakończyła modernizację ujęcia wody w Modrzanach

Zakończyła się modernizacja ujęcia wody w Modrzanach. Inwestycja była możliwa dzięki pożyczce udzielonej gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 1 228 339,97 zł. Całkowita wartość zakończonego zadania stanowi kwotę 1 597 524,00 Read more

Inwestycje

Zakończyła się inwestycja polegająca na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszycach o mocy 40,50 Kwp wykorzystywanej na potrzeby własne obiektu.

Wykonawcą inwestycji była firma SOLEKTRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która wykonała instalację za kwotę 152 Read more

Sprawozdanie z badań wody

Sprawozdanie z badań wody z punktu poboru – budynek Oczyszczalni Ścieków Włostowice

Dokument w formacie .pdf