Ogłoszenia

Tu znajdziesz informacje i beżące ogłoszenia wydawane przez GPGK Koszyce

Zbiorniki wodne

Na zdjęciu

Pionowe zbiorniki wodne- Zagaje.

Sprawozdanie z badań

Badania próbki wody – Zbiornik wyrównawczy Zagaje

 

Kliknij aby przeczytać raport 

Sprawozdanie z badań

Dokument z dnia 12-11-2019

Badania próbki wody – Budynek Urzędu Gminy Koszyce I piętro, toaleta

 

Kliknij aby przeczytać raport

Sprawozdanie z badań

Badania z dnia 23.10.2019 – Badanie ścieków z oczyszczalni ścieków Włostowice

 

Kliknij aby przeczytać raport