Ogłoszenia

Tu znajdziesz informacje i beżące ogłoszenia wydawane przez GPGK Koszyce

Uwaga zmiany taryfy opłat za ścieki i wodę

Decyzją Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie ustalono nową taryfę opłat za ścieki  i Wodę. dokument w załączniku

 

 

 

KR.RZT.70.31.2023 decyzja+załącznik-1-1

Uwaga Woda !!!

Woda z Ujęcia Publicznego SUW Witów zdatna do Spożycia!!!  W załączniku komunikat wygaszający wcześniejszą decyzje nr  4/2023

 

decyzja 7HK.903.1.55.2023-1

 

 

 

 

 

UWAGA WODA PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PO PRZEGOTOWANIU

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach woda z wodociągu publicznego w miejscowości Witów tymczasowo wymaga PRZEGOTOWANIA przed spożyciem.

Dotyczy  to mieszkańców miejscowości: Koszyce, Sokołowice, Witów, Morsko, Książnice Małe, Włostowice, Łapszów, Biskupice.

Decyzja ważna do odwołania, o czym poinformujemy Read more

sprawozdanie z badań wody SUW Modrzany

W załączniku wyniki badań w formacie PDF.

wyniki Badań Modrzany

INFORMACJA O OPŁATACH ZA ODBIÓR I ŚCIEKÓW I DOSTARCZANIE WODY

W załączniku w formacie PDF informacja  o opłatach za odbiór ścieków i dostarczanie wody.

informcja o płatnościach

Sprawozdanie badań wody Zagaje – Zbiorniki

Sprawozdanie z badań wody z punktu poboru Zagaje – Zbiorniki

SB_79411_07_2022 Zbiornik wody Zagaje Książnickie

Taryfa – woda – ścieki

Poniżej publikowana jest decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Koszyce na okres 3 lat.

   Plik w formacie pdf

Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Na terenie oczyszczalni ścieków we Włostowicach trwa inwestycja polegająca na budowie garażu dwustanowiskowego dla samochodów będących na wyposażeniu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.10.2021 r jednakże patrząc na szybki postęp prac nie wykluczone, że inwestycja Read more