Taryfa – woda – ścieki

Poniżej publikowana jest decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Koszyce na okres 3 lat.

   Plik w formacie pdf