Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Na terenie oczyszczalni ścieków we Włostowicach trwa inwestycja polegająca na budowie garażu dwustanowiskowego dla samochodów będących na wyposażeniu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.10.2021 r jednakże patrząc na szybki postęp prac nie wykluczone, że inwestycja zakończy się wcześniej niż zakładane terminy umowne.

W miejscowości Włostowice zakończyła się inwestycja polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej, której celem było przedłużenie istniejącej sieci z Włostowic do granicy z miejscowością Książnice Małe. Dzięki prowadzonej inwestycji kilkunastu mieszkańców Włostowic zyska techniczną możliwość podłączenia swoich gospodarstw domowych do nowo powstałej sieci wodociągowej.