INFORMACJA O OPŁATACH ZA ODBIÓR I ŚCIEKÓW I DOSTARCZANIE WODY

W załączniku w formacie PDF informacja  o opłatach za odbiór ścieków i dostarczanie wody.

informcja o płatnościach