w Koszycach
Biuro Obsługi Klienta

Godziny przyjęcia interesantów : Poniedziałek - Piątek od 8.00 do 15.00  


Telefon dyżurny: 799-322-914, Telefon oczyszczalnia: 41 35-15-095, e-mail: biuro@gpgkkoszyce.pl


Adres do korespondencji: Włostowice 7a 32-130 Koszyce

Odczyty

 

Więcej

Internetowy System Obsługi Klientów – QWEB

 

Więcej

Zgłaszanie awarii

 

Więcej

 

Informacje

10/04/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z Siedliska – zbiornik wody Więcej w zakładce  ogłoszenia i aktualności.

19/03/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z Budynek ujęcia wody Witów Kran na stacji uzdatniania wody  Więcej w zakładce  ogłoszenia i aktualności.

18/03/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z Budynek ujęcia wody Modrzany.  Więcej w zakładce  ogłoszenia i aktualności.

23/01/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z Pompownia wody Przemyków
Kolektor tłoczni. Więcej w zakładce  ogłoszenia i aktualności.

11/01/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z z budynku UMiG Koszyce oraz Stacji Uzdatniania Wody Modrzany  Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

01/01/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej ze  zbiornika wyrównawczego Zagaje Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

15/11/2018

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z pompowni wody Przemyków oraz zbiornika wyrównawczego Zagaje Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

30/10/2018

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Witów. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

11/10/2018

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Modrzany oraz sprawozdania z badań próbki ścieków z punktu poboru – Oczyszczalnia Ścieków Włostowice. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

04/07/2018

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej w Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Witów. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

26/06/2018

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej w Budynku Urzędu Gminy Koszyce. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

24/05/2018

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z Zbiornik wyrównawczy Zagaje Przepompownia. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

10/05/2018

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z Siedliska Zbiornik wody. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

23/11/2017

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z budynku Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Włostowice w miesiącu listopad 2017 roku. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

10/10/2017

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdanie z badań próbki wody pobranej z budynku Urzędu Gminy Koszyce oraz sprawozdania z badań ścieków surowych i oczyszczonych pobranych z terenu Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Włostowice  . Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

25/09/2017

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej ze zbiornika wyrównawczego w miejscowości Zagaje w miesiącu wrzesień 2017 roku. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

17/07/2017

Sprawozdanie z badań ścieków surowych i oczyszczonych pobranych z terenu Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Włostowice w miesiącu czerwiec 2017. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

10/05/2017

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbek wody pobranych z budynku ujęcia wody w Modrzanach oraz zbiornika wody w Siedliskach  w miesiącu kwiecień 2017 roku. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

04/04/2017

Sprawozdanie z badań ścieków surowych i oczyszczonych pobranych z terenu Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Włostowice w miesiącu marzec 2016. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności

01/03/2017

Wyniki badań wody z punktu poboru: pompownia wody w miejscowości Przemyków. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

28/02/2017

Nowy cennik na czynności i usługi świadczone przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach Sp. z o.o. Więcej w zakładce Dla Klienta .

02/02/2017

Wyniki badań wody z punktu poboru: pompownia wody w miejscowości Przemyków. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.


09/12/2016

Regeneracja złóż odżelaziająco – odmanganiających wraz z wkładką katalityczną oraz przeglądem kompleksowym urządzeń do uzdatniania wody w miejscowości Modrzany. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.


30/11/2016

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdanie z badań ścieków surowych i oczyszczonych pobranych z terenu Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Włostowice w miesiącu Wrzesień 2016. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.


30/11/2016

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdanie z badań próbek wody pobranych z budynku stacji ujęcia wody w miejscowości Modrzany w miesiącu Październik 2016 roku. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.


22/09/2016

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje o wprowadzeniu systemu powiadomień masowych drogą sms. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.


14/09/2016

Wyniki badań wody z punktów poboru: zbiornik wyrównawczy w miejscowości Zagaje oraz budynek Urzędu Gminy Koszyce. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.


18/08/2016

Udostępniamy dla użytkowników stronę internetową pod adresem www.gpgkkoszyce.plZapraszamy


01/08/2016

Świadczymy usługi samochodem asenizacyjnym dla mieszkańców naszej gminy posiadających szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków.Cennik usług w dziale dla klienta.


01/08/2016

W tym miejscu będziemy publikować informacje związane z działalnością Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszycach.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Ogłoszenie o sprzedaży urządzenia wysokociśnieniowego  do czyszczenia kanalizacji.

Decyzja w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Decyzją nr KR.RET.070.286.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn.25.06.2018  r. zatwierdzona została taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Koszyce. Czytaj więcej...

Obowiązek przyłączania nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koszyce

Powyższy obowiązek wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządków w gminach. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Czytaj więcej…

Internetowy system obsługi klientów – QWEB

Internetowy System Obsługi Klientów – Qweb to rozwiązanie informatyczne wspierające odbiorców usług w zakresie bieżącego dostępu do własnych rozliczeń. Czytaj więcej…

Wodomierz rzecz nietykalna

Jednym z podstawowych obowiązków właściciela jest dbałość o pomieszczenie, w którym jest tzw. podejście do urządzenia pomiarowego – wodomierza, tak, by nie doszło do przypadkowego zerwania plomb zabezpieczających. W związku z czym podajemy kilka najistotniejszych spraw dotyczących prawidłowego zabezpieczenia tego urządzenia pomiaru zużycia przed nieuprawnionym jego demontażem lub ingerencją osób nieuprawnionych. Czytaj więcej…

Dbajmy wspólnie o drożność naszej kanalizacji!

Przypomina się o zakazie wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje, że wobec właścicieli posesji, u których zostanie stwierdzone nielegalne podłączenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej będą wyciągane stosowne konsekwencje. Czytaj więcej…

Usługi asenizacyjne

Zachęcamy do korzystania z naszych usług samochodem asenizacyjnym. To nowoczesny pojazd wyposażony w wydajne pompy, który umożliwia szybkie i sprawne pompowanie i czyszczenie zbiorników domowych szamb.zaklad_3Cennik i inne informacje są umieszczone w dziale dla klienta.

Gmina Koszyce – Film Promocyjny

Produkcja Nawozu Rabateks

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach jest producentem nawozu dla upraw rolniczych o nazwie Rabateks. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał decyzję o wprowadzeniu do obrotu nawozu Rabateks. Cechy nawozu:

 • Zawartość azotu całkowitego (N) co najmniej 0,30% (m/m)
 • Zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5 co najmniej 0,40%(m/m)
 • Zawartość wapnia w przeliczeniu na CaO co najmniej 20% (m/m)
 • postać – stała ziemista

Decyzje i opinie  są umieszczone w dziale Dla klienta

Komunikaty

 • Okresowe braki w dostawie wody w dniu 07.03.2019 roku w miejscowości Koszyce ul. Skłodowskiej i ul. Szkolna

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje mieszkańców miejscowości Koszyce ul. Skłodowskiej i ul. Szkolna , że w dniu 07.03.2019 roku w godzinach 9.00 – 11.00  mogą nastąpić okresowe braki w dostawie wody lub będą miały miejsce okresowe spadki ciśnienia wody. Sytuacja ta spowodowana jest pracami na sieci wodociągowej. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 • Pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w miejscowości Piotrowice

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje mieszkańców miejscowości Piotrowice, że  w dniu  09.07.2018 ( poniedziałek ) w  w / w miejscowości odbędzie się pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 • Pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w miejscowości Filipowice

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje mieszkańców miejscowości Filipowice, że  w dniu  06.07.2018 ( piatek ) w  w / w miejscowości odbędzie się pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 • Pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków  w miejscowości Modrzany

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje mieszkańców miejscowości Modrzany, że  w dniach  04.07.2018 ( środa ) w  w / w miejscowości odbędzie się pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 • Pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w miejscowości Jaksice

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje mieszkańców miejscowości Jaksice, że w dniach 25,26, 27, 28.06.2018 ( poniedziałek – czwartek ) w w / w miejscowości odbędzie się pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 • Pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w miejscowości Malkowice

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje mieszkańców miejscowości Malkowice, że  w dniach  21,22.06.2018 ( czwartek, piątek ) w  w / w miejscowości odbędzie się pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 • Pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków  w miejscowości Siedliska

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje mieszkańców miejscowości Siedliska, że  w dniach  20,21.06.2018 ( środa, czwartek ) w  w / w miejscowości odbędzie się pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 • Pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w miejscowości Witów

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje mieszkańców miejscowości Witów, że  w dniach  09,10,13.11.2017 ( czwartek, piątek, poniedziałek ) w  w / w miejscowości odbędzie się pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 • Pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w miejscowości Włostowice

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje mieszkańców miejscowości Włostowice, że  w dniu  26,27,30.10.2017 ( czwartek, piątek, poniedziałek ) w  w / w miejscowości odbędzie się pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 • Pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w miejscowości Sokołowice

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje mieszkańców miejscowości Sokołowice, że  w dniu  23,24,25.10.2017 ( poniedziałek – środa ) w  w / w miejscowości odbędzie się pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 • Pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w miejscowości Modrzany

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje mieszkańców miejscowości Modrzany, że  w dniu  20.10.2017 ( piątek ) w  w / w miejscowości odbędzie się pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 • Pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w miejscowości Piotrowice

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje mieszkańców miejscowości Piotrowice , że  w dniach  18 – 19.10.2017 ( czwartek – piątek ) w  w / w miejscowości odbędzie się pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 • Pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w miejscowości Zagaje

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje mieszkańców miejscowości Zagaje , że  w dniach  16 – 17.10.2017 ( poniedziałek, wtorek ) w  w / w miejscowości odbędzie się pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 • Pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w miejscowości Dolany

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje mieszkańców miejscowości Dolany , że  w dniu  13.10.2017 ( piątek ) w  w / w miejscowości odbędzie się pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 • Pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w miejscowości Jaksice

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje mieszkańców miejscowości Jaksice , że  w dniach  09,10,11,12.10.2017 ( poniedziałek – czwartek ) w  w / w miejscowości odbędzie się pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 • Pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków  w miejscowości Rachwałowice

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje mieszkańców miejscowości Rachwałowice , że  w dniach  05 – 06.10.2017 ( czwartek, piątek ) w  w / w miejscowości odbędzie się pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 • Pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków  w miejscowości Malkowice

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje mieszkańców miejscowości Malkowice , że  w dniach  04 – 05.10.2017 ( poniedziałek, wtorek ) w  w / w miejscowości odbędzie się pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków