w Koszycach
Biuro Obsługi Klienta

Godziny przyjęcia interesantów : Poniedziałek - Piątek od 8.00 do 15.00  


Telefon dyżurny: 799-322-914, Telefon oczyszczalnia: 41 35-15-095, e-mail: biuro@gpgkkoszyce.pl


Adres do korespondencji: Włostowice 7a 32-130 Koszyce

Odczyty

 

Więcej

Internetowy System Obsługi Klientów – QWEB

 

Więcej

Zgłaszanie awarii

 

Więcej

 

Informacje

16/10/2020

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej decyzję oraz komunikat Państwowego Inspektoriatu Sanitarnego w Proszowicach http://gpgkkoszyce.pl/wp-content/uploads/2020/10/komunikat-nr-24.pdf  http://gpgkkoszyce.pl/wp-content/uploads/2020/10/decyzja-nr-28.pdf

18/09/2020

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej decyzję Państwowego Inspektoriatu Sanitarnego w Proszowicach nr 23/200. Ponadto informujemy iż został podjęty plan naprawczy i woda została przełączona na wodociąg z Nida2000. http://gpgkkoszyce.pl/wp-content/uploads/2020/09/komunikat-18.pdf

28/08/2020

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdanie z badania nr SB_83533_08_2020 Budynek ujęcia wody Modrzany http://gpgkkoszyce.pl/wp-content/uploads/2020/08/SB_83533_08_2020-Budynek-ujęcia-wody-Modrzany.pdf

 

03/08/2020

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdanie z badania – SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/75470/07/2020 Wodociąg  Witówhttp://gpgkkoszyce.pl/wp-content/uploads/2020/08/SB_75470_07_2020-Wodociąg-Witów.pdf

 30/07/2020

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdanie z badania – Zbiornik Wyrównawczy Zagajebudynek ujęcia wody Modrzany.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Decyzja w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Decyzją nr KR.RET.070.286.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn.25.06.2018  r. zatwierdzona została taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Koszyce. Czytaj więcej...

Obowiązek przyłączania nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koszyce

Powyższy obowiązek wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządków w gminach. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Czytaj więcej…

Internetowy system obsługi klientów – QWEB

Internetowy System Obsługi Klientów – Qweb to rozwiązanie informatyczne wspierające odbiorców usług w zakresie bieżącego dostępu do własnych rozliczeń. Czytaj więcej…

Wodomierz rzecz nietykalna

Jednym z podstawowych obowiązków właściciela jest dbałość o pomieszczenie, w którym jest tzw. podejście do urządzenia pomiarowego – wodomierza, tak, by nie doszło do przypadkowego zerwania plomb zabezpieczających. W związku z czym podajemy kilka najistotniejszych spraw dotyczących prawidłowego zabezpieczenia tego urządzenia pomiaru zużycia przed nieuprawnionym jego demontażem lub ingerencją osób nieuprawnionych. Czytaj więcej…

Dbajmy wspólnie o drożność naszej kanalizacji!

Przypomina się o zakazie wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje, że wobec właścicieli posesji, u których zostanie stwierdzone nielegalne podłączenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej będą wyciągane stosowne konsekwencje. Czytaj więcej…

Usługi asenizacyjne

Zachęcamy do korzystania z naszych usług samochodem asenizacyjnym. To nowoczesny pojazd wyposażony w wydajne pompy, który umożliwia szybkie i sprawne pompowanie i czyszczenie zbiorników domowych szamb.zaklad_3Cennik i inne informacje są umieszczone w dziale dla klienta.

Gmina Koszyce – Film Promocyjny

Produkcja Nawozu Rabateks

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach jest producentem nawozu dla upraw rolniczych o nazwie Rabateks. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał decyzję o wprowadzeniu do obrotu nawozu Rabateks. Cechy nawozu:

  • Zawartość azotu całkowitego (N) co najmniej 0,30% (m/m)
  • Zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5 co najmniej 0,40%(m/m)
  • Zawartość wapnia w przeliczeniu na CaO co najmniej 20% (m/m)
  • postać – stała ziemista

Decyzje i opinie  są umieszczone w dziale Dla klienta

Komunikaty

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o. o. Informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 12.11.2020 do godz 16 w Koszycach może nastąpić spadek ciśnienia wody. Za utrudnienia przepraszamy!!!

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o. o. 

Uprzejmie informuje, że ze względu na problemy techniczne i brak możliwości

wystawiania faktur w okresie (przewidywany) do 25 września bieżącego roku

nastąpi przerwa w odczytach liczników za pobór wody i odprowadzenie ścieków

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!!!

 

  • Drodzy Mieszkańcy,w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz niekorzystnymi prognozami pogody na najbliższe dni,zwracamy się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody.

Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów,napełniania przydomowych basenów itp. wodą z sieci wodociągowej.Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej.Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

  • Okresowe braki w dostawie wody w dniu 07.03.2019 roku w miejscowości Koszyce ul. Skłodowskiej i ul. Szkolna

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje mieszkańców miejscowości Koszyce ul. Skłodowskiej i ul. Szkolna , że w dniu 07.03.2019 roku w godzinach 9.00 – 11.00  mogą nastąpić okresowe braki w dostawie wody lub będą miały miejsce okresowe spadki ciśnienia wody. Sytuacja ta spowodowana jest pracami na sieci wodociągowej. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.