w Koszycach
Biuro Obsługi Klienta

Godziny przyjęcia interesantów : Poniedziałek - Piątek od 8.00 do 15.00  


Telefon dyżurny: 799-322-914, Telefon oczyszczalnia: 41 35-15-095, e-mail: biuro@gpgkkoszyce.pl


Adres do korespondencji: Włostowice 7a 32-130 Koszyce

Odczyty

 

Więcej

Internetowy System Obsługi Klientów – QWEB

 

Więcej

Zgłaszanie awarii

 

Więcej

Informacje

01/03/2017

Wyniki badań wody z punktu poboru: pompownia wody w miejscowości Przemyków. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

28/02/2017

Nowy cennik na czynności i usługi świadczone przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach Sp. z o.o. Więcej w zakładce Dla Klienta .

02/02/2017

Wyniki badań wody z punktu poboru: pompownia wody w miejscowości Przemyków. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.


09/12/2016

Regeneracja złóż odżelaziająco – odmanganiających wraz z wkładką katalityczną oraz przeglądem kompleksowym urządzeń do uzdatniania wody w miejscowości Modrzany. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.


30/11/2016

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdanie z badań ścieków surowych i oczyszczonych pobranych z terenu Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Włostowice w miesiącu Wrzesień 2016. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.


30/11/2016

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdanie z badań próbek wody pobranych z budynku stacji ujęcia wody w miejscowości Modrzany w miesiącu Październik 2016 roku. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.


22/09/2016

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje o wprowadzeniu systemu powiadomień masowych drogą sms. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.


14/09/2016

Wyniki badań wody z punktów poboru: zbiornik wyrównawczy w miejscowości Zagaje oraz budynek Urzędu Gminy Koszyce. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.


18/08/2016

Udostępniamy dla użytkowników stronę internetową pod adresem www.gpgkkoszyce.pl

Zapraszamy


01/08/2016

Świadczymy usługi samochodem asenizacyjnym dla mieszkańców naszej gminy posiadających szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Cennik usług w dziale dla klienta.


01/08/2016

W tym miejscu będziemy publikować informacje związane z działalnością Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszycach.

Internetowy system obsługi klientów – QWEB

Internetowy System Obsługi Klientów – Qweb to rozwiązanie informatyczne wspierające odbiorców usług w zakresie bieżącego dostępu do własnych rozliczeń. Czytaj więcej…

 

Wodomierz rzecz nietykalna

Jednym z podstawowych obowiązków właściciela jest dbałość o pomieszczenie, w którym jest tzw. podejście do urządzenia pomiarowego – wodomierza, tak, by nie doszło do przypadkowego zerwania plomb zabezpieczających. W związku z czym podajemy kilka najistotniejszych spraw dotyczących prawidłowego zabezpieczenia tego urządzenia pomiaru zużycia przed nieuprawnionym jego demontażem lub ingerencją osób nieuprawnionych. Czytaj więcej…

 

Dbajmy wspólnie o drożność naszej kanalizacji!

 

Przypomina się o zakazie wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje, że wobec właścicieli posesji, u których zostanie stwierdzone nielegalne podłączenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej będą wyciągane stosowne konsekwencje. Czytaj więcej…

 

Usługi asenizacyjne

Zachęcamy do korzystania z naszych usług samochodem asenizacyjnym. To nowoczesny pojazd wyposażony w wydajne pompy, który umożliwia szybkie i sprawne pompowanie i czyszczenie zbiorników domowych szamb.

zaklad_3

Cennik i inne informacje są umieszczone w dziale dla klienta.

 

Gmina Koszyce – Film Promocyjny

 

Produkcja Nawozu Rabateks

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach jest producentem nawozu dla upraw rolniczych o nazwie Rabateks. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał decyzję o wprowadzeniu do obrotu nawozu Rabateks. Cechy nawozu:

  • Zawartość azotu całkowitego (N) co najmniej 0,30% (m/m)
  • Zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5 co najmniej 0,40%(m/m)
  • Zawartość wapnia w przeliczeniu na CaO co najmniej 20% (m/m)
  • postać – stała ziemista

Decyzje i opinie  są umieszczone w dziale Dla klienta

Komunikaty

  • Pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w miejscowości Włostowice

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje mieszkańców miejscowości Włostowice, że w terminie od dnia 06.03.2017 roku (poniedziałek) w w/w miejscowości odbędzie się pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 

  • Pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w miejscowości Sokołowice

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje mieszkańców miejscowości Sokołowice, że w terminie od dnia 01.03.2017 roku (środa) w w/w miejscowości odbędzie się pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 

  • Pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w miejscowości Zagaje

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje mieszkańców miejscowości Zagaje, że w terminie od dnia 22.02.2017 roku (środa) w w/w miejscowości odbędzie się pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 

  • Pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w miejscowości Dolany

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje mieszkańców miejscowości Dolany, że w terminie od dnia 09.02.2017 roku (czwartek) w w/w miejscowości odbędzie się pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 

  • Pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w miejscowości Jaksice

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje mieszkańców miejscowości Jaksice, że w terminie od dnia 02.02.2017 roku (czwartek) w w/w miejscowości odbędzie się pobór należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.