w Koszycach
Biuro Obsługi Klienta

Godziny przyjęcia interesantów : Poniedziałek - Piątek od 8.00 do 15.00  


Telefon dyżurny: 799-322-914, Telefon oczyszczalnia: 41 35-15-095, e-mail: biuro@gpgkkoszyce.pl


Adres do korespondencji: Włostowice 7a 32-130 Koszyce

Odczyty

 

Więcej

Internetowy System Obsługi Klientów – QWEB

 

Więcej

Zgłaszanie awarii

 

Więcej

 

Informacje

04/12/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdanie z badania – Zbiornik Wyrównawczy Zagaje. Więcej w zakładce  ogłoszenia i aktualności.

12/11/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdanie z badania – Budynek Urzędu Gminy Koszyce Woda uzdatniona
I piętro, toaleta . Więcej w zakładce  ogłoszenia i aktualności.

23/10/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdanie z badania ścieków z oczyszczalni Włostowice – wylot ścieków z oczyszczalni. Więcej w zakładce  ogłoszenia i aktualności.

22/10/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbek wody pobranych z  Pompownia wody Przemyków oraz Zbiornik wyrównawczy Zagaje. Więcej w zakładce  ogłoszenia i aktualności.

10/09/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z  Budynek ujęcia wody Witów Więcej w zakładce  ogłoszenia i aktualności.

12/08/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z  Zbiornik  Wyrównawczy Zagaje, Kran na hydroforowni Więcej w zakładce  ogłoszenia i aktualności.

26/07/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z  Oczyszczalni Ścieków Włostowice Więcej w zakładce  ogłoszenia i aktualności.

02/07/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z Budynek Urzędu Gminy  Koszyce – Piwnica Więcej w zakładce  ogłoszenia i aktualności.

10/04/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z Siedliska – zbiornik wody Więcej w zakładce  ogłoszenia i aktualności.

19/03/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z Budynek ujęcia wody Witów Kran na stacji uzdatniania wody  Więcej w zakładce  ogłoszenia i aktualności.

18/03/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z Budynek ujęcia wody Modrzany.  Więcej w zakładce  ogłoszenia i aktualności.

23/01/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z Pompownia wody Przemyków
Kolektor tłoczni. Więcej w zakładce  ogłoszenia i aktualności.

11/01/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z z budynku UMiG Koszyce oraz Stacji Uzdatniania Wody Modrzany  Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

01/01/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej ze  zbiornika wyrównawczego Zagaje Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

15/11/2018

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z pompowni wody Przemyków oraz zbiornika wyrównawczego Zagaje Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

30/10/2018

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Witów. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

11/10/2018

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Modrzany oraz sprawozdania z badań próbki ścieków z punktu poboru – Oczyszczalnia Ścieków Włostowice. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

04/07/2018

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej w Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Witów. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

26/06/2018

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej w Budynku Urzędu Gminy Koszyce. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

24/05/2018

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z Zbiornik wyrównawczy Zagaje Przepompownia. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

10/05/2018

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z Siedliska Zbiornik wody. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

23/11/2017

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z budynku Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Włostowice w miesiącu listopad 2017 roku. Więcej w zakładce ogłoszenia i aktualności.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Decyzja w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Decyzją nr KR.RET.070.286.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn.25.06.2018  r. zatwierdzona została taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Koszyce. Czytaj więcej...

Obowiązek przyłączania nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koszyce

Powyższy obowiązek wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządków w gminach. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Czytaj więcej…

Internetowy system obsługi klientów – QWEB

Internetowy System Obsługi Klientów – Qweb to rozwiązanie informatyczne wspierające odbiorców usług w zakresie bieżącego dostępu do własnych rozliczeń. Czytaj więcej…

Wodomierz rzecz nietykalna

Jednym z podstawowych obowiązków właściciela jest dbałość o pomieszczenie, w którym jest tzw. podejście do urządzenia pomiarowego – wodomierza, tak, by nie doszło do przypadkowego zerwania plomb zabezpieczających. W związku z czym podajemy kilka najistotniejszych spraw dotyczących prawidłowego zabezpieczenia tego urządzenia pomiaru zużycia przed nieuprawnionym jego demontażem lub ingerencją osób nieuprawnionych. Czytaj więcej…

Dbajmy wspólnie o drożność naszej kanalizacji!

Przypomina się o zakazie wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje, że wobec właścicieli posesji, u których zostanie stwierdzone nielegalne podłączenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej będą wyciągane stosowne konsekwencje. Czytaj więcej…

Usługi asenizacyjne

Zachęcamy do korzystania z naszych usług samochodem asenizacyjnym. To nowoczesny pojazd wyposażony w wydajne pompy, który umożliwia szybkie i sprawne pompowanie i czyszczenie zbiorników domowych szamb.zaklad_3Cennik i inne informacje są umieszczone w dziale dla klienta.

Gmina Koszyce – Film Promocyjny

Produkcja Nawozu Rabateks

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach jest producentem nawozu dla upraw rolniczych o nazwie Rabateks. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał decyzję o wprowadzeniu do obrotu nawozu Rabateks. Cechy nawozu:

  • Zawartość azotu całkowitego (N) co najmniej 0,30% (m/m)
  • Zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5 co najmniej 0,40%(m/m)
  • Zawartość wapnia w przeliczeniu na CaO co najmniej 20% (m/m)
  • postać – stała ziemista

Decyzje i opinie  są umieszczone w dziale Dla klienta

Komunikaty

  • Drodzy Mieszkańcy,w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz niekorzystnymi prognozami pogody na najbliższe dni,zwracamy się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody.

Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów,napełniania przydomowych basenów itp. wodą z sieci wodociągowej.Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej.Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

  • Okresowe braki w dostawie wody w dniu 07.03.2019 roku w miejscowości Koszyce ul. Skłodowskiej i ul. Szkolna

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje mieszkańców miejscowości Koszyce ul. Skłodowskiej i ul. Szkolna , że w dniu 07.03.2019 roku w godzinach 9.00 – 11.00  mogą nastąpić okresowe braki w dostawie wody lub będą miały miejsce okresowe spadki ciśnienia wody. Sytuacja ta spowodowana jest pracami na sieci wodociągowej. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.