Ogłoszenia

Tu znajdziesz informacje i beżące ogłoszenia wydawane przez GPGK Koszyce

Informacje

Gmina Koszyce zaliczana jest do regionów o niekorzystnych warunkach hydrogeologicznych, zasoby wód podziemnych są niewielkie i głównym priorytetem gminy były inwestycje wodno - ściekowe.

Read more