Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdania z badań próbki wody pobranej z budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Modrzany oraz sprawozdania z badań próbki ścieków z punktu poboru – Oczyszczalnia Ścieków Włostowice.

Sprawozdanie Modrzany

Sprawozdanie Włostowice