Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Koszyce

Decyzją nr KR.RET.070.286.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn.25.06.2018  r. zatwierdzona została taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Koszyce. Taryfa została utrzymana na obowiązującym poziomie tj: 

cena  w zł za 1 m3 dostarczonej wody – 3,24 zł netto

cena  w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 5,55 zł netto

,opłata stała abonamentowa – 3,30 zł netto 

i obowiązywać będzie przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie.

Skan decyzji…