INTERNETOWY SYSTEM OBSŁUGI KLIENTÓW – QWEB

Internetowy System Obsługi Klientów – QWEB to rozwiązanie informatyczne wspierające odbiorców usług w zakresie bieżącego dostępu do własnych rozliczeń.

Serdecznie zachęcamy do korzystania powyższego systemu, który umożliwi Państwu otrzymywanie faktur w formie elektronicznej oraz bieżący dostęp do poprzednich i bieżących rozliczeń.

 

INTERNETOWY SYSTEM OBSŁUGI KLIENTÓW TO:

– KOMFORT
Klient korzystający z z systemu uzyskuje bezpośredni i nieograniczony wpływ na częstotliwość otrzymywania swoich faktur. Odczyt wodomierza można również zgłosić na stronie www.gpgkkoszyce.pl zakładka odczyty lub telefonicznie, zachęcamy jednak do korzystania z w/w metod elektronicznych, które zapewniają dokumentację postępowania na wypadek reklamacji.

– NOWOCZESNOŚĆ
Nie musimy za nią pędzić, a podążać

– EKOLOGIA
W szczególności oszczędzamy papier, a więc i lasy.

 

Jednocześnie informujemy, że zgłaszanie przez Państwa odczytów wodomierza (-y) nie eliminuje jednak faktu, że istnieje potrzeba okresowego dokonania odczytu przez inkasenta Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Koszyce, który będzie dokonywał tej czynności, ale nie częściej niż co około 3 miesiące. Uprzejmie prosimy Państwa o współpracę z inkasentem, umożliwiającą wykonywanie jego obowiązków.

 

Informujemy również, że rejestracja w INTERNETOWY SYSTEM OBSŁUGI KLIENTÓW – QWEB jak również korzystanie z niego stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych usług jak również na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, w poniższym brzmieniu:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wystawianie i otrzymywanie w formie elektronicznej faktur za usługi zaopatrzenia w wodę i / albo odprowadzania ścieków, świadczone przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach Sp. Z o.o.

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE INSTRUKCJI REJESTRACJI I STOSOWANIA SYSTEMU QWEB

kod Klienta znajduje się na ostatniej fakturze w „danych nabywcy” (przy imieniu i nazwisku), np. ( 01234 )
kod Klienta to jednocześnie login użytkownika do systemu QWEB. Hasło takie jak podali Państwo w czasie rejestracji.

pdf  Instrukcja rejestracji i stosowania systemu QWEB – Pobierz tutaj

chart  ZAREJESTRUJ SIĘ – kliknij tutaj