w Koszycach
Biuro Obsługi Klienta

Godziny przyjęcia interesantów : Poniedziałek - Piątek od 8.00 do 15.00  


Telefon dyżurny: 799-322-914, Telefon oczyszczalnia: 41 35-15-095, e-mail: biuro@gpgkkoszyce.pl


Adres do korespondencji: Włostowice 7a 32-130 Koszyce

Regeneracja złóż odżelaziająco – odmanganiających wraz z wkładką katalityczną oraz przeglądem kompleksowym urządzeń do uzdatniania wody w miejscowości Modrzany.

W procesie technologicznym oczyszczania wody na stacji uzdatniania w miejscowości Modrzany stosuje się złoża filtracyjne. Są to umieszczone w urządzeniu filtrującym aktywne materiały filtracyjne takie jak np. piasek kwarcowy. Dzięki swoim właściwościom chemicznym i fizycznym stosowane są w m. in. w odkwaszaniu, odmanganianiu czy odżelazianiu wody. Jednak z biegiem czasu ulegają one wyczerpaniu w zależności od ich wytrzymałości i właściwości oraz prowadzonego procesu filtracji. W związku z czym aby zapewnić odpowiednią jakość wody zachodzi konieczność ich wymiany lub regeneracji. Poprzednia wymiana tych złóż miała miejsce w 2006 roku. W związku z powyższym oraz aby zapewnić odpowiednią jakość wody dla mieszkańców w miesiącu listopad 2016 roku na stacji uzdatniania wykonano uzupełnienie ( regenerację ) złóż wraz z wkładką katalityczną oraz przeglądem kompleksowym urządzeń do uzdatniania wody. Łączna ilość uzupełnionych złóż wynosi 2,55 t .

Ujęcie w miejscowości Modrzany zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Książnice Wielkie ( Parcela Dolna i Parcela Górna ), Jaksice, Dolany, Modrzany oraz Zagaje.