HARMONOGRAM DOSTAWY WODY PITNEJ DLA MIESZKAŃCÓW

Informacja dla mieszkańców o możliwości korzystania z dostaw wody pitnej beczkowozem. Tabela przedstawia harmonogram dostaw. 

 

 

L.p.

 

 

Miejscowość

 

 

Data

 

Godzina

 

Miejsce odbioru

 

1.

 

Malkowice – Siedliska

 

Codziennie od dnia 13.09.2021 do odwołania  

12.30 – 13.30

 

Plac przed świetlicą wiejską

 

2.

 

Filipowice

 

Codziennie od dnia 13.09.2021 do odwołania  

14.00 – 15.00

 

Plac przed świetlicą wiejską

 

3.

 

Rachwałowice

 

Codziennie od dnia 13.09.2021 do odwołania  

15.30 – 16.30

 

Parking przy kościele

 

4.

 

Przemyków

 

Codziennie od dnia 13.09.2021 do odwołania  

17.00 – 18.00

 

Plac przed remizą OSP

 

5.

 

Piotrowice

 

Codziennie od dnia 13.09.2021 do odwołania  

18.30 – 19.30

 

Plac przed remizą OSP

 

 

 

 

Godziny dostaw są orientacyjne i mogą ulec zmianie.