w Koszycach
Biuro Obsługi Klienta

Godziny przyjęcia interesantów : Poniedziałek - Piątek od 8.00 do 15.00  


Telefon dyżurny: 799-322-914, Telefon oczyszczalnia: 41 35-15-095, e-mail: biuro@gpgkkoszyce.pl


Adres do korespondencji: Włostowice 7a 32-130 Koszyce

Sprawozdanie z badań próbki wody pobranej z budynku Urzędu Gminy Koszyce oraz sprawozdania z badań ścieków surowych i oczyszczonych pobranych z terenu Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Włostowice

Sprawozdania z badań