w Koszycach
Biuro Obsługi Klienta

Godziny przyjęcia interesantów : Poniedziałek - Piątek od 8.00 do 15.00  


Telefon dyżurny: 799-322-914, Telefon oczyszczalnia: 41 35-15-095, e-mail: biuro@gpgkkoszyce.pl


Adres do korespondencji: Włostowice 7a 32-130 Koszyce

Wyniki badań wody z punktów poboru: budynek stacji ujęcia wody w miejscowości Modrzany

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdanie z badań próbek wody pobranych z budynku stacji ujęcia wody w miejscowości Modrzany w miesiącu Październik 2016 roku.

Sprawozdanie z badań