w Koszycach
Biuro Obsługi Klienta

Godziny przyjęcia interesantów : Poniedziałek - Piątek od 8.00 do 15.00  


Telefon dyżurny: 799-322-914, Telefon oczyszczalnia: 41 35-15-095, e-mail: biuro@gpgkkoszyce.pl


Adres do korespondencji: Włostowice 7a 32-130 Koszyce

Wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych z punktów poboru: Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Włostowice

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawia poniżej sprawozdanie z badań ścieków surowych i oczyszczonych pobranych z terenu Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Włostowice w miesiącu Wrzesień 2016.

Sprawozdanie z badań